Login
Register
Home

Принтер за офиса

Откакто се появил лазерният принтер, съществуват множество различия и определено лесно може да се направи отлика между лазерният и мастилено струйният принтер.

Сравнени с мастилено-струенните принтери, след работата, на които остават малки точици по време на печат, принтерите с лазерни устройства използват друга технология, която позволява по-бързо отпечатване на текстове или графика на хартия. За тях се употребява ксерографски процес, при формиране на изображение работата е на лазерния лъч, който сканира непосредствено елемента на принтера. За повечето моделите се предлагат такива с управляващи програми, а това допълнително улеснява работата в офиса. Лазерните принтери се делят в три категории: нисък клас за малък офис. Такива машини са свързани с факс и работят като скенер и принтер. Малка копирна машина е средният клас уреди. Принтери от висок клас са комплекс от копиране и принтиране в един модул. Тяхната работа е изключително бърза и имат завършващи опции.

От появата на лазерният принтер това устройство се превърна в главно в управлението и работата във всеки офис. Машините предлагат високо качество на работа, скорост и са оправдана инвестиция. Наред с тази тяхна привилегия значение оказва и ниската цена на консумативите им, което ги прави много по-предпочитани. Изключително удобни за работа са лазерни принтери и в домашна среда, както и за ученици, където обема и нуждата от преснемане на материали е ежедневна и неограничена.

Към плюсовете на лазерен принтер се нареждат още възможности за развитие. Като главен елемент във всеки принтер е барабанът, от фотопроводящ материал. В началото се зарежда положително, изписва се текст и се постига електростатично изображение. Важна роля имат и частиците на тонера, които полепват по точните места, маркирани от работата на лазера. Голяма част от корекциите се правят в този етап и от значение е това, колко по-фин е тонерът и колко по-високо е качеството на следата. Когато тонера е отбелязал местата, под него преминава хартия, над, която се прави отпечатъка. В зависимост от въртенето на барабана се коригира и бързината на печат на принтера. За изображението на тонерът по листа се отделя отрицателен заряд, с по-голяма сила на електростатично изображение. Последната работа е свързана с преминаване на готовият лист през смесител. Той от своя страна е двойка ролки нагрети до максимум. Задачата му е да стопи тонера над листа хартия. Барабанът изтрива електростатичното изображение, след, което се зарежда за следващата страница.

През изминалите няколко години пазарът бива залят от всякакви модели принтери. В избора на лазерен принтер за работа в офис среда трябва да се вземат в предвид  много фактори и детайли. При нужда от разпечатване на големи количества ежедневно от текстови документи, се предвижда и скорост, памет, входящ капацитет и качеството на печат.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.